شتابدهنده گــرین تک

تا جهانی شدن
کنار شما هستیم

با ورود به چرخه شتابدهی گرین تک،‌ برای رقابت با اسطوره های خود آماده می شوید.

شتابدهنده آنلاین ورود به شتابدهی

بخش های
شتــــاب دهنده

بخش های شتــــاب دهنده

Tech Hub

نقطه اتصال سازمان ها و استارتاپ هاست،‌ جایی که نیازها و راهکارها یکدیگر را پیدا می کنند.

بیـشتــــر

Green College

استارتاپ ها در گرین تک با طی کردن یک دوره آموزشی 12 هفته ای برای ورود به فضای رقابت واقعی ورزیده می شوند. علاوه بر آن،‌Green College با برگزاری بوتکمپ ها و ورکشاپ ها به تقویت سطح علمی و مهارتی اکوسیستم می پردازد.

بیـشتــــر

Export Center

استارتاپ ها در گرین تک بدون تاثیر از تحریم ها، خدمات و محصولاتشان را به کل دنیا عرضه می کنند و سرمایه گذاران خارجی را به وسوسه می اندازند.

بیـشتــــر

QA

واحد تضمین کیفیت با پایش مداوم استارتاپ ها، محصولات و خدمات به ذینفعان اطمینان می دهد که سرمایه و اعتبار خود را در جای مناسبی به کار گرفته اند.

بیـشتــــر

UX Lab

هر خدمت راهکاری قبل از آنکه به دست کاربران برسد باید بتواند از آزمون ها و فرایندهای آزمایشگاه تجربه کاربری در گرین تک به سلامت عبور کند.

بیـشتــــر

VC Network

حیات اکوسیستم کارآفرینی کشور به وجود سرمایه گذاران خطرپذیر گره خورده است و شتابدهنده گرین تک با تمام وجود در تلاش است تا فضایی مطمئن برای حضور این سرمایه گذاران فراهم آورد.

بیـشتــــر

VC Network

حیات اکوسیستم کارآفرینی کشور به وجود سرمایه گذاران خطرپذیر گره خورده است و شتابدهنده گرین تک با تمام وجود در تلاش است تا فضایی مطمئن برای حضور این سرمایه گذاران فراهم آورد.

بیـشتــــر

همکاران
تجاری

همکاران تجاری

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img