مرکز صادرات گرین تک

دریچه ورود به بازارهای بین المللی
برای استارتاپ ها

مرکز صادرات گرین تک

دریچه ورود به بازارهای بین المللی برای استارتاپ‌ها

معرفی مرکز صادرات گرین تک

یکی از چالش هایی که استارتاپ‌ ها در ایران با آن مواجه هستند فرآیند بسیار سخت، دشوار و زمان گیر IPO شدن (عرضه سهام استارتاپ به صورت عمومی در بازار سرمایه) است. همین امر باعث شده تا توسعه استارتاپ ها با سدی مواجه شود و جذابیت سرمایه گذاری در استارتاپ ها تحت تاثیر قرار گیرد. یکی از راه‌های ایجاد فرصت رشد برای استارتاپ ها فراهم آوردن امکان توسعه بازار در سطح بین المللی است. مرکز صادارت گرین تک به پشتوانه تجربه حضور موفق چندین سال هلدینگ گرین وب در بازارهای بین المللی ماموریت خود را ارائه مشاوره در امر صادارت خدمات IT به استارتاپ های کشور قرار داده است. خدمات این مرکز شامل:

ارائه راهکار و مشاوره در امر صادارات خدمات IT

صادرات خدمات IT فرآیند ها و پیچیدگی های بسیاری را با خود به همراه دارد. از طرفی قوانین و مقررات هر کشور متفاوت است و از طرف دیگر  حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات الزامات خاص خود را به همراه دارد. به همین دلیل فعالیت در این حوزه نیاز مبرمی به ارائه راهکار و مشاوره درست و کاربردی دارد. هلدینگ دانش بنیان گرین وب به واسطه حضور چندین سال در بازار تکنولوژی بین المللی و فعالیت به عنوان صادر کننده خدمات IT تجربیات مفیدی کسب کرده که می تواند راهگشای استارتاپ ها برای ورود به بازارهای بین المللی باشد.

ارائه راهکار و مشاوره در صادارت خدمات
در اختیار گذاشتن شبکه مشتریان - صادارت خدمات - صادارت استارتاپ

در اختیار گذاشتن برند و شبکه مشتریان

گرین تک به واسطه هلدینگ گرین وب دارای برند معتبر در فضای بین المللی است که این برند معتبر می تواند کمک شایانی در تسهیل ورود استارتاپ ها بازار بین المللی انجام دهد. همچنین این امکان فراهم شده تا استارتاپ های پذیرفته شده در این مرکز بتوانند به شبکه مشتریان بین المللی گرین تک دسترسی داشته باشند.

حمایت و پشتیبانی در تکمیل زنجیره ارزش

استارتاپ ها به واسطه تیم کوچک خود توانایی انجام بعضی فعالیت‌های ستادی در کسب و کار را ندارند. از طرف دیگر صادارت نیازمند فعالیت های ستادی متفاوت است که از توان استارتاپ ها با تیم کوچک خود خارج است. به همین دلیل گرین تک با پشتیبانی از این فعالیت های ستادی حضور موفق استارتاپ ها در بازارهای بین المللی را تسهیل می کند.

زنجیره ارزش - صادارت استارتاپ - صادرات خدمات