شتابدهی استارتاپ ها

مسیری مطمئن برای اسکیل آپ استارتاپ شما

صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گرین تک

مسیری مطمئن برای اسکیل آپ استارتاپ شما

معرفی خدمات شتابدهی گرین تک

خدمات شتابدهی و رشد استارتاپ ها در گرین تک، با توانمندی مالی که دارد، می تواند به واسطه آن استارتاپ هایی که در حوزه های تخصصی گرین وب به فعالیت مشغول هستند را جذب کرده و آنها را شتابدهی کند. این بخش هدف خود را اسکیل آپ (Scale Up) استارتاپ هایی قرارداده که در راند B،A و C قرار دارند. فرآیند جذب تیم های استارتاپی در این  CVC با صحت سنجی (Due Diligence) آغاز می‌شود و در صورت پذیرش استارتاپ علاوه بر شتابدهی  از خدمات اختصاصی زیر بهره‌مند می گردد:

منتورینگ اختصاصی

 متناسب با نیازهای متفاوت استارتاپ از منتورهای متخصص در همان حوزه بهره گرفته می شود تا پاسخگوی نیازهای تخصصی هر استارتاپ باشد و به رشد و توسعه هر چه بیشتر استارتاپ ها منجر شود. 

منتورنیگ اختصاصی

بازار تضمین شده

مشتری اول استارتاپ هایی که وارد گرین تک می شوند هلدینگ دانش بنیان گرین وب است. پس استارتاپ ها از یک بازار تضمین شده برخوردار خواهند بود. همچنین این استارتاپ ها به شبکه مشتریان گرین وب نیز دسترسی خواهند داشت که همین امر به سرعت رشد استارتاپ ها کمک شایانی می کند.

شبکه سرمایه گذاران

گرین تک شبکه ای قدرتمند از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در اختیار دارد. استارتاپ های پذیرش شده در CVC گرین تک دسترسی کامل به این شبکه خواهند داشت تا در راندهای مختلف بتوانند با دغدغه کمتری به توسعه بپردازند.

شبکه سرمایه گذاران

سوالات متداول

برای ورود به گرین تک شما باید پیچ دک استاندارد و آماده داشته باشید و همچنین اسناد پیش بینی مالی خود را آماده کرده باشید.