صندوق سرمایه گذاری
خطر پذیر گرین تک

مسیری مطمئن برای اسکیل آپ استارتاپ شما

صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گرین تک

مسیری مطمئن برای اسکیل آپ استارتاپ شما

معرفی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر گرین تک

صندوق سرمایه‌ گذاری خطر پذیر گرین تک به عنوان بازوی سرمایه گذاری هلدینگ گرین وب عمل می کند و رسالت خود را توسعه سبد سرمایه گذاری این هلدینگ دانش بنیان قرارداده است تا بتواند به واسطه آن استارتاپ هایی که در حوزه های تخصصی گرین وب به فعالیت مشغول هستند را جذب کرده و بر روی آن سرمایه‌گذاری کند. این صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر هدف خود را اسکیل آپ (Scale Up) استارتاپ هایی قرارداده که در راند B،A و C سرمایه گذاری قرار دارند. فرآیند جذب تیم های استارتاپی در این  CVC با صحت سنجی (Due Diligence) آغاز می‌شود و در صورت پذیرش استارتاپ علاوه بر جذب سرمایه  از خدمات اختصاصی زیر بهره‌مند می گردد:

منتورینگ اختصاصی

در صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گرین تک متناسب با نیازهای متفاوت استارتاپ از منتورهای متخصص در همان حوزه بهره گرفته می شود تا پاسخگوی نیازهای تخصصی هر استارتاپ باشد و به رشد و توسعه هر چه بیشتر استارتاپ ها منجر شود. 

منتورنیگ اختصاصی

بازار تضمین شده

مشتری اول استارتاپ هایی که وارد صندوق سرمایه گذاری گرین تک می شوند هلدینگ دانش بنیان گرین وب است. پس استارتاپ ها از یک بازار تضمین شده برخوردار خواهند بود. همچنین این استارتاپ ها به شبکه مشتریان گرین وب نیز دسترسی خواهند داشت که همین امر به سرعت رشد استارتاپ ها کمک شایانی می کند.

شبکه سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گرین تک شبکه ای قدرتمند از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در اختیار دارد. استارتاپ های پذیرش شده در CVC گرین تک دسترسی کامل به این شبکه سرمایه گذاری خواهند داشت تا در راندهای مختلف سرمایه گذاری بتوانند با دغدغه کمتری به جذب سرمایه بپردازند.

شبکه سرمایه گذاران

سوالات متداول

برای ورود به صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گرین تک شما باید پیچ دک استاندارد و آماده داشته باشید و همچنین اسناد پیش بینی مالی خود را آماده کرده باشید.