گرشا زین اقلی

گرشا زین اقلی

متخصص کسب و کار

کارآفرین، منتور و مشاور کسب‌وکارها

هم‌بنیانگذار 6 استارتاپ، سرمایه‌گذاری در 4 استارتاپ

منتور، مشاور و مربی 26 استارتاپ

عضو هیات‌مدیره Fundii، Monetise، هم‌بنیان‌گذار App Banq

کارشناسی ارشد رهبری کسب‌وکار، تجارت بین‌الملل و کارآفرینی از دانشگاه Curtin

کارشناسی ارشد اقتصاد مهندسی و مدیریت از دانشگاه Oxford

درخواست مشاوره