فرم ثبت نام منتور

شتاب دهنده گرین تک یکی از رسالت ها و ارزش های خود داشتن شبکه منتورینگ با تجربه و متخصص می داند . شما نیز با تکمیل فرم زیر به جمع این شبکه توانمند بپیوندید

اسکرول به بالا