DevSchool گرین تک چیست؟
نوآوری در فناوری های پیشرفته ماموریت ذاتی هر شتابدهنده ای است که دستیابی به آن، تنها در بستری از دانش و تجربه عملی ممکن می شود. در همین راستاDevSchool گرین تک در عرصه اکوسیستم کارآفرینی کشور متولد شد.
ماموریت اصلیDevSchool در سطح اول، تقویت استارتاپ های گزینش شده در شتابدهنده گرین تک است. استارتاپ ها در DevSchool گرین تک با طی کردن یک دوره آموزشی ۱۲ هفته ای برای ورود به فضای رقابت واقعی ورزیده می شوند. این دوره های آموزشی در موضوعات مختلفی نظیر «مطالعه بازار»،‌ «توسعه محصول»،‌ «مبانی حقوقی و قانونی» و «مبانی مالی وسرمایه گذاری» برگزار می شوند.
DevSchool در سطح دوم و در راستای مسئولیت اجتماعی شتابدهنده گرین تک به تقویت اکوسیستم می پردازد چرا که در نبود یک اکوسیستم مولد و پویا و در فقدان منابع انسانی ماهر، نمی توان موفقیتی برای استارتاپ ها متصور شد. این آموزش ها به صورت دوره های عمومی و مهارتی در قالب سمینار، ورکشاپ و بوتکمپ برگزار می شود.

 

DevSchool چگونه کار میکند؟
با بررسی نیاز واحد منابع انسانی سازمان ها،‌ مطالعه روندها و الگوبرداری از مدل های موفق جهانی،‌ موضوع و مدت زمان برنامه های آموزشی مشخص می شود. در گام دوم مدرسین و منتورهای مرتبط با هر موضوع گزینش میشوند و ثبت نام مهارت آموزان شروع می شود. در DevSchool تیم سازی فقط یک سرفصل آموزشی نیست، بلکه همان برنامه های آموزشی با کار تیمی مدرسین و اساتید تدوین می شود تا مباحث آموزشی به صورت یکپارچه یکدیگر را تقویت کنند.
شرکت کنندگان به طور مداوم از نظر میزان مشارکت کلاسی و همکاری تیمی مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند
و در پایان دوره با ارائه پروژه فارغ التحصیل می شوند. گواهی پایان دوره DevSchool گرین تک مورد تایید وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای کشور است؛ هرچند مهارت عملی که شرکت کنندگان کسب می کنند برای آنها از هر مدرکی ارزشمندتر است و رمز ورود آن ها به بازار کار حرفه ای خواهد بود.